casino rama orillia msi 970 gaming m2 slot

发表时间:2024-04-22 10:51:39

โหลดฟรี วันนี้ บน iOSโหมดป้อมปราการ เป็นโหมดใหม่ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับผู้เล่น และสมาชิกที่เข้าร่วมสงครามแคลน ซึ่งหัวหน้าแคลนสามารถสร้างฐานสำหรับแคลนของตัวเอง และเข้าร่วมการรบแบบ สเคอร์มิช (Skirmish) กับสมาชิกในแคลน รวมทั้งสามารถสะสมทรัพยากรอุตสาหกรรม และพัฒนาป้อมกราการให้ถึงเลเวล 4 จากนั้นแคลนจะได้รับรางวัลพิเศษที่เรียกว่า “Order” ผู้เล่นสามารถใช้ “Order” ในการเปิดใช้งานโบนัสที่มีหลากหลายในเกมชั่วคราวให้แก่สมาชิกทุกคนในแคลน ซึ่งโบนัสนี้สามารถใช้งานได้ในโหมดการรบทุกแบบ และเมื่อเลเวลของป้อมปราการเพิ่มขึ้นโบนัสที่ได้รับจะเพิ่มทั้งคุณภาพ และความถี่