caribbean casino 40 flaming hot slots

发表时间:2024-04-24 01:25:49

ผ่านไปอย่างรวดเร็วกับการแข่งขัน Road to Glory : AIC ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อสรรหา 2 ตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมในรายการ Arena of Valor International Championships 2017 Asia (AIC) ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 23 – 26 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีม Monori Bacon และ ALPHA Red ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปชิงชัยกับอีก 10 จาก 4 ประเทศที่เหลือได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 15 ล้านบาท
"